ΕγγραφήForum

ΑναζήτησηsitemapΒοήθεια

 

  Home » ’ξονες Προτεραιότητας » 2ος ’ξονας Προτεραιότητας

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

 

 

Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006

2ος ’ξονας Προτεραιότητας:

Προστασία περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών – ιστορικών πλεονεκτημάτων και του τουριστικού προϊόντος

 

Βασικοί στόχοι του άξονα είναι:

  • Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις αστική ρύπανση

  • Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής με δράσεις περιβάλλοντος

  • Η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η σύνδεση τους με τον τουρισμό.

  • Η προστασία και ανάδειξη των φυσικών οικοσυστημάτων και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

Μέτρο 2.1 Υδατικό περιβάλλον, Στερεά απόβλητα, Υγρά απόβλητα.

Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων και η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων της Περιφέρειας και η προστασία των υπογείων υδάτων, η διαχείριση υδάτινου δυναμικού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης, η αντιπλημμυρική προστασία αστικών - ημιαστικών κέντρων.

Μέτρο 2.2 Αξιοποίηση – Προστασία φυσικών πόρων.

Στόχος του μέτρου είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη φυσικών πόρων, όπως επίσης η αξιοποίηση, ανάδειξη και αποκατάσταση φυσικά επιλεγμένων περιοχών.

Μέτρο 2.3 Δράσεις ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση των περιοχών που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ενός σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της Περιφέρεια , η διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας, η ανάδειξη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μέτρο 2.4 Ανάδειξη και προβολή των τουριστικών πόρων – αναβάθμιση, βελτίωση τουριστικής υποδομής.

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των δράσεων τουρισμού με περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών και προώθηση, προβολή των τουριστικών προϊόντων και αξιοποίηση στη κατεύθυνση αυτή της γειτνίασης με την Αττική.

 

Ο 2ος άξονας χρηματοδοτείται με 127.061 Εκατ. ΕΥΡΩ (ποσοστό 18,55 της δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας).

ΑΞΟΝΕΣ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

  Τελευταία Νέα
Αρχείο νέων »
  Τρέχουσες Προσκλήσεις
Αρχείο αναδρομικών προσκλήσεων »