ΕγγραφήForum

ΑναζήτησηsitemapΒοήθεια

 

  Home » ’ξονες Προτεραιότητας » 4ος ’ξονας Προτεραιότητας

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

 

 

Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006

4ος ’ξονας Προτεραιότητας:

Ενίσχυση – εκσυγχρονισμός των Επιχειρήσεων και διασύνδεση με την τοπική οικονομία

 

Βασικοί στόχοι του άξονα είναι:

  • Η συμπλήρωση και επέκταση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών υποδομών.

  • Η προσέλκυση επενδύσεων.

  • Η μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτίωση της διακίνησης των προϊόντων.

  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ.

  • H αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων της Περιφέρειας

  • Η ανάπτυξη των παραγωγικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειακών Μ.Μ.Ε.

  • Η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η ενίσχυση της κοινωνίας της Πληροφορίας

 Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα μέτρα

Μέτρο 4.1 Ενίσχυση – εκσυγχρονισμός υποδομών.

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία υποδομών και ανωδομών στις οποίες μέσω ενός κατάλληλου πλαισίου δράσης οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα επιτύχουν την προσαρμογή τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Η βελτίωση της χωροταξικής οργάνωσης των ΜΜΕ θα διευκολύνει την ανταγωνιστική λειτουργία τους συμβάλλοντας στην ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων.

Μέτρο 4.2 Κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις.

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των μεταποιητικών, βιομηχανικών επιχειρήσεων, η  δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ο εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ.

Μέτρο 4.3 Ενίσχυση μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη νέων επιχειρήσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων ως επίσης και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ.

Μέτρο 4.4 Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με την δημιουργία τουριστικών υποδομών υψηλής στάθμης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών καταλυμάτων.

Μέτρο 4.5 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών Μ.Μ.Ε.

Το μέτρο έχει καταργηθεί σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα. Οι δράσεις του μέτρου έχουν μεταφερθεί στο μέτρο 4.4

Μέτρο 4.6 Διεύρυνση και εκσυγχρονισμός του μεταποιητικού τομέα και της επιχειρηματικής και Εξαγωγικής δραστηριότητας

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και η ανάπτυξη καινοτομικών διαδικασιών λειτουργίας τους, και η προώθηση των εξαγωγών.

Μέτρο 4.7 Ενίσχυση δράσεων της καινοτομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση - έρευνας δομών υποστήριξης της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, την εφαρμογή καινοτόμων λειτουργικών διαδικασιών και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.

 

Ο 4ος άξονας χρηματοδοτείται με 86,36 Εκατ. ΕΥΡΩ (ποσοστό 12,61% της δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ).

 

 

ΑΞΟΝΕΣ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

  Τελευταία Νέα
Αρχείο νέων »
  Τρέχουσες Προσκλήσεις
Αρχείο αναδρομικών προσκλήσεων »