ΕγγραφήForum

ΑναζήτησηsitemapΒοήθεια

 

  Home » ’ξονες Προτεραιότητας » 5ος ’ξονας Προτεραιότητας

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

 

 

Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006

5ος ’ξονας Προτεραιότητας:

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Οι βασικοί στόχοι του άξονα συμβάλλουν :

 • Στην διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

 • Στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων οι οποίες είναι συναφείς με τις προοπτικές απασχόλησης της Περιφέρειας

 • Στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος τις απασχόλησης σε περιοχές και κλάδους υψηλής ανεργίας

 • Στα άτομα που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και τις γυναίκες

 • Στη προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στη προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης  ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

 

Ειδικότεροι στόχοι

 • Κατάρτιση ανέργων και απασχολούμενων για την ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων

 • ’ρση υποκειμενικών και αντικειμενικών συνθηκών αποκλεισμού από την αγορά εργασίας των κοινωνικά αποκλεισμένων

 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τις γυναίκες

 • Δημιουργία θέσεων εργασίας στο κοινωνικό τομέα

 • Ενίσχυση ανέργων σε περιοχές και τομείς υψηλής ανεργίας..

 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

 • Προώθηση των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.

 

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

Μέτρο 5.1 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στους τομείς Προτεραιότητας του ΠΕΠ

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού της περιφέρειας, με την παροχή ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, με μικρής και εξειδικευμένης κλίμακας παρεμβάσεις.

Μέτρο 5.2 Υπηρεσίες Φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών

Στόχος του μέτρου είναι η διευκόλυνση της απεμπλοκής της γυναίκας από τα καθήκοντα αυτά και η προώθησή τους και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της.

Μέτρο 5.3 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Στόχος του μέτρου είναι οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε ευρύτερες περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ανεργίας με την προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης με στόχο την προώθηση της τοπικής απασχόλησης και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας.

 

Ο 5ος άξονας χρηματοδοτείται με 46,900 Εκατ. ΕΥΡΩ (ποσοστό 6,85% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας).

 

ΑΞΟΝΕΣ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

  Τελευταία Νέα
Αρχείο νέων »
  Τρέχουσες Προσκλήσεις
Αρχείο αναδρομικών προσκλήσεων »